Fordonet är skrotat

Björsäter

Björsäter kom med järnvägens hjälp att utvecklas från en liten kyrkby till ett livligt stationssamhälle. Efter järnvägens nedläggning har orten levt vidare och här finns i dag mataffär, antikviteter och konsthantverk.

Björsäter är ursprungligen en kyrkby och medelpunkt i socknen med samma namn. Den tidigare kyrkan var en stavkyrka som kunde räknas bland de märkligare i landet. Vissa delar av målningarna finns bevarade på Historiska museet. Stavkyrkan ersattes 1801 av en tidstypisk kyrkobyggnad från den tiden.

Stationshuset i äldre färgsättning före huset rödfärgades. Foto från år 1944. Foto: Erik Nilsson

Med järnvägen utvecklades Björsäter i slutet av 1800-talet till ett stationssamhälle med pensionat, lanthandel, mejeri, kvarn och mekanisk verkstad.

Under 1940-talet kom bröderna Lennart och Karl Lihnell dra igång tillverkning av en ny typ av dragkärror i Björsäter och Ringstorp. Det blev startskottet på företaget Lihnells Vagn AB, Livab, som i mitten av 1950-talet flyttade verksamheten till Braås. Under ledning av Carl Lihnell utvecklades lastmaskinen dumpern som blev en stor framgång. På 1970-talet köptes bolaget upp och ingår i dag i Volvo Construction Ecuipment.

Godståg avgår från Björsäter mot Norsholm i februari 1955. Foto: Per Erik Gustavsson

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen med sina byggnader började anläggas i anslutning till järnvägsbygget 1877–1878. Byggnaden var av samma typ som övriga stationshus mellan Norsholm och Bersbo, som till exempel Lakvik, Ringstorp och Höversby.

Vy över järnvägen, affären och kvarnen i Björsäter år 1959. Foto: Arkiv Digital

Stationshuset byggdes timmer och fick senare panelade fasader. Förutom stationshuset med trädgård byggdes godsmagasin, ekonomihus, jordkällare, avträde och en lastkaj.

Placeringen av stationshuset avviker något genom sitt läge en bit från järnvägsspåren. En trolig förklaring är att marken närmast sjön Teden inte ansågs lämplig för ett husbygge.

Stationshuset är bevarat och numera privatbostad.

Stationshuset i Björsäter år 1963. Foto: Bertil Rehnberg

Björsäters station

Avstånd: 22,7 km från Norsholm.

Signatur: Bs (NVHJ) / Böä (SJ)

Öppningsdatum: 18 november 1878.

Nedläggning av gods- och persontrafik: 27 september 1964.

Järnvägsstationen var förenad med poststation.

II klass. Frilastspår för 2 vagnar och lastkaj för 2 vagnar. Kolgivningsbrygga och vattenkastare. Sidospår till grusgropen. Fotogenbelysning inomhus och luxbelysning på bangården.

Källa: Sveriges järnvägar 1921.

Stationsföreståndare i Björsäter

År Namn Född Från Till
1878–1879 Johan August Olsson 1852 NBJ byggnad 1877 Ks Västervik 1879
1879–1884 Johan Carlsson 1850 Stm Halleby 1878 Ingenjör järnvägsbyggnad
1884–1891 Carl Leonard Söderberg 1852 Stm Hjorted 1879 Stf Skärkind 1891
1891–1912 Nils Svensson 1851 Stf Skärkind 1891 Pension 1912
1912–1914 Thor Olof Ragnar Andersson 1881 Åtvidaberg 1912 Åtvidaberg 1914
1914–1920 Jean Wilhelm Danckwardt-Janzon 1880 Sts 1905, Ks Gamleby 1909 Stf Almvik 1920
1920–1940 Johan Hjalmar Wallberg 1879 Stf Höversby 1911 Avliden 1940
1940– Karl Arvid Larsson 1886
1945–1949 Nils Eskil Ragnar Salomonsson 1901 Stf Tuna 1943 Stf Ringstorp 1949
1950– Karl Gustav Harald Hermansson 1898 Knt Överum? 1949
? Axel Emanuel Swall 1922

Förkortningar: Knt=Kontorist, Ks=Kontorsskrivare, NBJ=Norsholm–Bersbo järnväg, Stf=Stationsföreståndare, Stm=Stationsmästare, Stk=Stationskarl, Sts=Stationsskrivare.