Om arkivet

I mitten av 1960-talet fanns planer på att öppna ett järnvägsmuseum på Kulbacken i Västervik och ett antal fordon och föremål från smalspåriga Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnvägar, NVHJ, räddades till eftervärlden. 1979 bildades Tjustbygdens Järnvägsförening som kom att överta en del av samlingarna och bland annat rusta upp fordonen för trafik. Föreningen driver i dag Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik och har fortsatt samla och bevara olika föremål från NVHJ och järnvägarna i nordöstra Småland och Östergötland. 

NVHJ-fordon flyttas till järnvägsmuseet på Kulbacken i oktober 1966. Fotograf: Tor Wiklund

Under årens lopp har medlemmar, privatpersoner och olika organisationer bidragit med järnvägshistoriskt intressanta föremål till samlingarna. I föreningens arkiv finns exempelvis fotografier, tidtabeller, böcker och dokument från slutet av 1800-talet och framåt. Delar av materialet har bland annat publicerats i olika skrifter och använts i tillfälliga utställningar. Planer har funnits att skapa en permanent utställning, men som visat sig svår att lösa rent praktiskt (lokaler, finansiering och öppethållande).

Magnus Eriksson fotograferar av ett av föremålen i föreningens samlingar. Här en tavla över de olika loktyperna som användes vid Västerviksbanorna 1913.

2016 föddes en idé om att i stället skapa ett digitalt järnvägsmuseum och föreningen beviljades bidrag från Riksantikvarieämbetet för att digitalisera samlingarna och bygga upp en webbportal. Digitaliseringen innebär att bilder och dokument skannas in och föremål blir avfotograferade och görs tillgängliga och sökbara i det digitala museet Smalspårsarkivet. När tjänsten lanserades den 5 maj 2018 hade drygt tvåtusen objekt digitaliserats.

Digitaliseringen innebär att historiskt material bevaras och görs tillgängligt. Här skannas en av NVHJ:s tjänstetidtabeller från 1945.

Vill du låna ut eller skänka föremål, bilder eller dokument till Smalspårsarkivet?

Kontakta oss på följande vis:

Ola Almquist:
ola.almquist@smalsparet.se

Jakob Kindesjö
Telefon: 070-204 54 48

E-post:
arkiv@smalsparet.se

Postadress:
Tjustbygdens Järnvägsförening
Box 173
593 23 Västervik