Björsäter

Bild
Daterad: 1936
ID: PEGU00022

Beskrivning

Persontåg draget av något av ångloken NVHJ 30–34 i Björsäter.