Björsäter

Bild
Daterad: 1946
ID: PEGU00001

Beskrivning

Blandat tåg draget av två tunntenderlok passerar en plankorsning med unga cyklister i Björsäter. Personvagnen är NVHJ BCo 4 (f.d. NBJ ACo 26), tillverkad av Södertelge Verkstäder 1906.