Björsäter

Bild
Daterad: 1902
ID: Jvm_KDAJ00535

Beskrivning

Björsäter bangård med godsmagasin.