Fordonet är skrotat

Skärkind

Skärkind var en kyrkby när järnvägen Norsholm–Bersbo anlades på 1870-talet. Kvar från järnvägsepoken finns stationshuset som är privatbostad.

Skärkind omnämnd i skrifterna under medeltiden ligger i en gammal kulturbygd. Den första kyrkan byggdes i sten under 1100-talet. Tillbyggnader gjordes på den gamla kyrkan, men 1829 beslutades att uppföra en ny som stod klar efter sju år.

1906 drabbades kyrkan av ett åsknedslag och brann, varefter den återuppfördes i sitt nuvarande utseende. På kyrkogården finns en urnordisk runsten bevarad.

Skärkind station omkring år 1900. Samling: Järnvägsmuseet

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen med sina byggnader började anläggas i anslutning till järnvägsbygget 1877–1878. Byggnaden var av samma typ som övriga stationshus mellan Norsholm och Bersbo.

Flygfoto över Skärkind år 1950. Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed

Stationshuset byggdes timmer och fick senare panelade fasader. Förutom stationshuset med trädgård byggdes godsmagasin, ekonomihus, jordkällare, avträde. Stationshuset är bevarat och numera privatbostad.

SJ YBo5p 794 med sista persontåget i Skärkind den 26 september 1964. Samling: Järnvägsmuseet

Skärkind station

Avstånd: 4,7 km från Norsholm.

Signatur: Sä (NVHJ) / Srk (SJ)

Öppningsdatum: 18 november 1878.

Stationen nedklassades till håll- och lastplats: 1959.

Nedläggning av gods- och persontrafik: 27 september 1964.

Järnvägsstationen var förenad med poststation.

II klass: Frilastspår för 18 vagnar. Lastkaj för 3 vagnar. Vagnvåg med 20 tons bärighet. Signalställbock. Fotogenbelysning inomhus och luxbelysning på bangården.

Källa: Sveriges järnvägar 1921.

Stationsföreståndare i Skärkind

År Namn Född Från Till
1878–1879 Knut Robert Carlborg 1843 Sts ?, SJT 1874 Stm Ringstorp 1879
1880–1891 Nils Svensson 1851 Stk NVHJ 1878 Stf Björsäter 1891
1891–1919 Carl Leonard Söderberg 1852 Stf Björsäter 1884 Pension 1919
1920–1933 Viktor Hjalmar Thyll 1880 Stk Skärkind 1906 Stf Ringstorp 1933
1933–1949 Anders Alfred Andersson 1886 Stk Lakvik 1930 Pension 1949
1949–1964 Karl Hjalmar Jonsson 1904 Stk Ringstorp 1945

Förkortningar: Gxp=Godsexpeditör, Stm=Stationsmästare, Stf=Stationsföreståndare, Stk=Stationskarl.