Skärkind

Bild
Daterad: 1910
ID: Jvm_KDAJ02208

Beskrivning

Skärkind station.