Skärkind

Bild
Daterad: 1920
ID: Jvm_KDAJ02210

Beskrivning

Järnvägsstationen och kyrkan i Skärkind.