Skärkind

Bild
Daterad: 1950
ID: Jvm_KDAJ02212

Beskrivning

Flygfoto över Skärkind.