Skärkind

Bild
Daterad: 1900
ID: Jvm_KBEB03711

Beskrivning

Skärkind station.