Skärkind

Bild
Daterad: 1900
ID: Jvm_KDAJ02211

Beskrivning

Skärkind station.