Lennart Malmsten

Lennart Malmsten föddes 1952 på Västerviks BB – inom synhåll från järnvägen. Bodde fram till skolstarten i det gröna huset (som då var bostadshus) bredvid nuvarande Tjustskolan – också inom synhåll från järnvägen. Lämnade Västervik för militärtjänst och studier 1972, och bor sedan 1977 på Lidingön.

Han började fotografera med systemkamera 1969, och har cirka 30 000 monterade diabilder och i början på 2018 ungefär lika många digitalbilder. Järnvägsbilder dominerar, förutom Skandinavien framför allt från Schweiz, Österrike och brittiska öarna. Har varit medlem i Svenska Järnvägsklubben (SJK) också sedan 1969, hållit många bildföredrag på SJK lokalavdelningar, samt då och då medverkat i tidningen Tåg.