Västervik

Bild
Daterad: 26 mars 1971
ID: LEMA00011

Beskrivning

Då och då förekom ”trådsäsonger”, när större mängder tråd ankom för vidaretransport till Verkebäck, där rullarna lastades om med kran till traktor och vagn för sista sträckan till Gunnebo bruk. Då kunde det som denna dag, den 26 mars 1971 det hända att de två multipelkopplade lokomotorerna Z4p 405 + 403 förstärktes med ytterligare en – i detta fall ej multipelkopplingsbar, nämligen Z4p 266. Bilden av tåget tillbaka till Västervik med i huvudsak tomvagnar - är tagen utanför AB Slipmaterials fabrik.