Göran Bæckström

Göran Bæckström är född 1960 i Dalarna. Han blev tidigt intresserade av att åka tåg och ägnade början av 1980-talet åt att åka alla järnvägar i Sverige, Norge och Danmark. Sedan dess har det blivit åtskilliga resor i andra länder i Europa och i Japan. Målet nu är att ha åkt alla järnvägar i Japan – 70 procent är avklarade.

Fotograferingen har aldrig varit huvudintresset, utan kameran har mer använts som ”minnesanteckningar” från resorna.