Klavreström

Bild
Daterad: 27 maj 1984
ID: GOBA00009

Beskrivning

Vy av bangården i Klavreström.