Jenny

Bild
Daterad: 27 maj 1984
ID: GOBA00020

Beskrivning

Förgreningsväxeln mellan smalspår och normalspår i Jenny.