Växjö

Bild
Daterad: 17 augusti 1979
ID: GOBA00004

Beskrivning

Från höger: Lokomotorerna SJ Z4p 314 + 261 + 406 + 397 + godsvagnen Gp 310011 på smalspårsbangården i Växjö.