Fordonet är skrotat

Tuna

Den högst belägna stationen på sträckan Västervik–Hultsfred (126 m.ö.h) är känd genom den närbelägna gården med samma namn varifrån släkten Hammarskjöld härstammar.

Tuna vars station och samhälle är uppkallad efter socknen med samma namn. Kyrkan och den där  intilliggande herrgården ligger ca 2 km sydost om samhället. När järnvägen mellan Västervik och Hultsfred byggdes utvecklades byn Knastorp till ett stationssamhälle, där också landsvägen mot Vimmerby kom att korsa järnvägen.

Plan över Tuna station framtagen av Hultsfred–Westerviks Jernväg, den 9 oktober 1878.

Den gamla egendomen Tuna är stamgodset för ätten Hammarskjöld och har gått i släkten sedan 1610, då ståthållaren på Borgholms slott Peder Michelsson blev adlad Hammarskjöld och förlänad Tuna. Släkten Hammarskjöld har under historien presenterat flera kända personer som haft stort inflytande både i Sverige och internationellt. Hugo Hammarskjöld, sedemera bl.a. riksdagsman och statsråd, var arkitekten till järnvägens byggnader och även ledamot av järnvägsbolagets styrelse.

Vid järnvägsstationen kom samhället att utvecklas med handlare, hantverkare och småindustri, bl. a. ett fröklängeri för utvinning av frön till gran- och tallplantor. Invid stationen anlades också ett sågverk.

Ritning från 1878 över olika detaljer till stationshuset i Tuna.

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen med byggnader och trädgård anlades i samband till järnvägsbygget mellan Jenny och Hultsfred 18781879. Stationshuset ritades av arkitekten Hugo Hammarskjöld. Byggnaden var av den tredje storleken bland stationshusen utmed järnvägen och var av samma typ som uppfördes i Fårhult och Vena.

Persontåg 3460Y bestående av rälsbussen SJ YBo5p 893 i Tuna den 3 maj 1970. Fotograf: Tommy Fogelström

Stationshuset byggdes i timmer med panelade fasader. Förutom stationshuset med trädgård byggdes godsmagasin, ekonomihus, jordkällare, avträde och en lastkaj. Efter avbemanningen rev SJ stationshuset 1979 och ersatte det med en liten hållplatskur. 2010 flyttades f.d. Fästads hållplatsbyggnad till Tuna och är numera stationsbyggnad med väntsal och expeditionslokal.

Stationshuset i Tuna den 3 juni 1978. Fotograf: Bertil Ericsson

Tuna station

Öppningsdatum: 16 november 1879

Nedläggning av godstrafik: 27 maj 1978

Nedläggning av persontrafik: 20 augusti 1984

Järnvägsstationen var förenad med poststation till och med den 11 maj 1968.

Frilastspår för 35 vagnar och lastkaj för 2 vagnar. Signalanläggningen bestod ursprungligen av semafor med ställbock. 1964 installerades centralapparat och ljussignaler.

Stationsföreståndare i Tuna

År Namn Född Från Till
1879–1881 Carl Julius Cederlund 1855 Schaktmästare HWJ byggnad Stf Verkebäck
1881–1885 Mårten Hansson 1858 Stf Blägda Stf Veinge
1885-1889 Hans Hansson Lindau  1855 Sts Helsingborg
1889-1896 Johan Wilhelm Nyström 1853 Stf Hjorted
1896–1900 Anders Gustaf (Andersson) Andrén 1856 Stf Totebo Slutat
1900–1922 August Engdahl 1862 Sts Gamleby Pension
1923–1942 Claes Oskar Svensson 1882 Stf Blägda
1943–1945 Nils Eskil Ragnar Salomonsson 1901 Knt Stf Björsäter
1945–1954 Sture Valter Svensson 1901 Knt

Förkortningar: Stf = Stationsföreståndare, Sts = Stationsskrivare, Fkb = Förste kontorsbiträde, Fknt = Förste kontorist, Knt = Kontorist, Ftb = Förste trafikbiträde, Tb = Trafikbiträde.