Tommy Fogelström

Tommy Fogelström är född 1945 på Södermalm i Stockholm. Stadens många spårvagnar liksom barndomens resor med Roslagsbanans tåg till släktingar i Norrtälje väckte tidigt intresset för spårtrafik och bidrog senare till anställningar hos SJ, Banverket och Trafikverket med järnvägssignalteknik som specialitet. Under 1990-talet gjordes även en insats som signalteknikchef hos SL.

Sedan 1962 har en kamera varit den ständiga följeslagaren. Från 1980-talet har intressesfären kommit att innefatta även främmande länder, till exempel Schweiz.