Fordonet är skrotat

Ringstorp

Ringstorp var förr en järnvägsknut för resande till Linköping, Åtvidaberg och Norsholm. Här knöts linjen Norsholm–Västervik ihop med det övriga smalspårsnätet i Östergötland.

Det blivande stationssamhället Ringstorp i Örtomta socken uppstod på slättlandet i närheten av stora herrgårdar. Den mesta kända är Ekenäs med sitt slott uppfört under 1630-talet. Bland andra större gårdar i omgivningen kan nämnas Sörby, Mauritzholm och Hjelmsäter. På gården Ås ägor kom järnvägsbolaget att anlägga en station som ursprungligen fick namnet Åhs. Stationens namn ändrades redan året efter järnvägens öppnande till Ringstorp.

Persontåg vid Ringstorps station år 1902. Foto: Dagmar Eriksén

Några större industrietableringar uppkom inte i anslutning till järnvägen. Endast Ringstorps snickerifabrik kom att etablera sig i samhället. Snickerifabriken såldes på 1940-talet till Lihnells Vagnfabrik (LIVAB), som tillverkade traktorvagnar åt bland annat försvaret. LIVAB ville med tiden utöka verksamheten och bygga både ny fabrik och bostäder, men kommunen var inte med på detta. Bolaget flyttade i stället och etablerade sig i Braås 1957. Där började man utvecklingen och tillverkningen av dumprar. Företaget övertogs 1974 av Volvo BM.

Vy över Ringstorps station år 1959. Foto: Arkiv Digital

Linköpings stad öppnade en grustäckt vid Ringstorp som anslöts med sidospår från stationen. I samhället fanns tidigare ett par handlare och kaférörelse.

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen med sina byggnader började anläggas i anslutning till järnvägsbygget 1877–1878. Byggnaden var av samma typ som övriga stationshus mellan Norsholm och Bersbo. Stationshuset byggdes timmer och fick senare panelade fasader. Förutom stationshuset med trädgård byggdes godsmagasin, ekonomihus, jordkällare, avträde.

Sista persontåget Norsholm–Åtvidaberg med SJ YBo5p 794 den 26 september 1964. Foto: Wilhelm Häggström

1908 öppnades bandelen Linköping–Ringstorp för trafik och stationen blev därmed järnvägsknutpunkt. Med denna utbyggnad blev hela Östergötlands smalspåriga järnvägsnät sammanhängande. I samband med detta byggdes även lokstall och vändskiva vid stationen.

Stationshuset finns kvar men är ombyggt till privatbostad.

F.d. stationshuset i Ringstorp i april 1966 efter rivningen av banorna. Foto: Tomas Werner

Ringstorp station

Avstånd: 12,7 km från Norsholm.

Signatur: Rp (NVHJ) / Rip (SJ)

Öppningsdatum: 18 november 1878.

Öppningsdatum Linköping–Ringstorp: 1 maj 1908.

Nedläggning av gods- och persontrafik: 27 september 1964.

Järnvägsstationen var förenad med poststation.

IV klass. Frilastspår för 15 vagnar och lastkaj för 2 vagnar. Sidospår till Linköpings stads grusgrop. 2 vattenkastare. Lokstall för ett lok och 6 m vändskiva. Signalställbock och vevställverk med tågvägsspärr. Fotogenbelysning inomhus och luxbelysning på bangård.

Källa: Sveriges järnvägar 1921.

Stationsföreståndare i Ringstorp

År Namn Född Från Till
1879–1902 Knut Robert Carlborg 1843 Stm? Skärkind 1878 Avliden 1902
1903–1909 Ivar Carl Didring 1874 Sts Västervik 1891 Stf Nelhammar 1909
1909–1933 Erik Carl Emil Clarin 1878 Sts 1897 Stf Gamleby 1933
1933–1944 Viktor Hjalmar Thyll 1880 Stf Skärkind 1920 Pension 1944
1945–1949 Johan Harald Olsson 1886 Stf Spångenäs 1938 Pension 1949
1949–1956 Nils Eskil Ragnar Salomonsson 1901 Stf Björsäter 1945 Stf Vikingstad 1956
1956–1958 August Bernhard Johansson 1894 Stf Norrköping V 194X Pension 1958
1958–1964 Karl Folke Cederholm 1921 Falerum Jxp Totebo 1964

Förkortningar: Jxp=Järnvägsexpeditör, Stf=Stationsföreståndare, Stm=Stationsmästare, Sts=Stationsskrivare.