Ringstorp

Bild
Daterad: År 1958-1964
ID: BETH00001

Beskrivning

Motorvagnsförare Ivan Karlsson och kontorist Folke Cederholm, i tjänst som tågklarerare, framför rälsbussläpet SJ UBFo3yp 1795.