Ringstorp

Bild
Daterad: 1959
ID: ARDI00103

Beskrivning

Vy över bangården och banvaktstugan i Ringstorp.

Anmärkning

3201-4800 F:3960_O, bild 37.