Fordonet är skrotat

Lakvik

Lakvik var förr en viktig ort för både järnvägs- och sjötransporter. Efter järnvägens nedläggning rullar tågen ändå vidare här – tack vare museibanan Risten–Lakvik.

Lakvik kom att utvecklas med järnvägen, då förbindelsen med sjön Risten anordnades med en hamn. Sjöarna Risten och Såken stod i förbindelse med varandra genom den kanal som grävdes under sommaren 1882.

Stins Olsson med hustru framför stationshuset i Lakvik år 1910. Samling: Järnvägsmuseet

Genom sjösystemet fick hamnen ett stort upptagningsområde och järnvägsbolaget hade här ångbåt och pråmar för transporterna på de båda sjöarna. Vid hamnen anlades även ett sågverk. I övrigt fanns i Lakvik mejeri, lanthandel och hantverkare.

Vy över järnvägen i Lakvik år 1959. Till höger ses stickspåret till sågverket. Foto: Arkiv Digital

Numera är orten känd för museijärnvägen Risten–Lakviks Järnväg som etablerades 1971 och som har byggt upp sin verksamhet på bangården och spåret till hamnen. Det före detta stationshuset i Bersbo flyttades hit 1987 och har restaurerats för föreningens verksamhet.

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen med sina byggnader började anläggas i anslutning till järnvägsbygget 1877–1878. Byggnaden var av samma typ som övriga stationshus mellan Norsholm och Bersbo, som till exempel Björsäter, Ringstorp och Höversby.

Stationshuset i Lakvik moderniseras med nya fönster år 1955. Foto: Karl-Evert Sääf

Stationshuset byggdes timmer och fick senare panelade fasader. Förutom stationshuset med trädgård byggdes godsmagasin, ekonomihus, jordkällare, avträde och en lastkaj.

Stationshuset är bevarat och numera privatbostad.

Vy över stationen i Lakvik på 1950-talet. Foto: Karl-Evert Sääf

Lakviks station

Avstånd: 26,6 km från Norsholm.

Signatur: Lv (NVHJ) / Lak (SJ)

Öppningsdatum: 18 november 1878.

Stationen nedklassades till håll- och lastplats: 1958.

Nedläggning av gods- och persontrafik: 27 september 1964.

Järnvägsstationen var förenad med poststation fram till: 31 maj 1957.

II klass. Frilastspår för 4 vagnar och lastkaj för 2 vagnar. Sidospår till hamnen vid sjön Risten. Hamnens djup 1,2 m och 30 m kaj. Hamnspår för lastning och lossning av 30 vagnar. Hamnkran med 2 tons lyftkraft. Signalställbock. Elektrisk belysning inomhus och på bangården.

Källa: Sveriges järnvägar 1921.

Stationsföreståndare i Lakvik

År Namn Född Från Till
1878–1880 Olof Amadeus Anderzon 1847 Stm Svennevad 1874 Stins Åtvidaberg 1880
1880–1910 Johan Olsson 1853 Bm o stm Storsjö 1879 Avliden 1910
1910–1930 Johan Harald Olsson 1886 Stk 1905 Stf Almvik 1930
1930–1933 Anders Alfred Andersson 1886 Stk  Örtomta 1926 Skärkind 1933
1934–1942 Ivar Örtegren 1892 Stk 1917 Stf Nelhammar 1942
1943–1955 Gustaf Göransson 1892 Stk Jenny 1919 Pension 1955
1955–1960 Karl-Evert Sääf 1920 Stf Storsjö 1961
? Margareta (Greta) Sääf 1915

Förkortningar: Bm≈Banmästare, Stins≈Stationsinspektor, Stf≈Stationsföreståndare, Stm≈Stationsmästare, Stk≈Stationskarl.