Lakvik

Bild
Daterad: 1959
ID: ARDI00077

Beskrivning

Stickspåret till sågverket i Lakvik.

Anmärkning

3201-4800 F:4068A_O bild 26