Lakvik

Bild
Daterad: 1977
Samling: Air Color
ID: ARDI00079

Beskrivning

F.d. stationshuset i Lakvik och museibanan Risten–Lakviks järnväg.

Anmärkning

T:2118_O, bild 44