Lakvik

Bild
Daterad: 1959
ID: ARDI00078

Beskrivning

Vy över järnvägen i Lakvik. Till höger ses stickspåret till sågverket.

Anmärkning

3201-4800 F:4068A_O bild 22