Birger Ekelid

Birger Ekelid (1932–2003) växte upp i Västervik och anställdes redan under skoltiden 1947 som rälsbussbiträde, ”busspojke”, vid Norsholm–Västervik–Hultsfreds Järnvägar (NVHJ). Vid Statens Järnvägars övertagande två år senare blev han stationskarlsaspirant. Han kom att bli järnvägen trogen under hela sitt yrkesliv där han bland annat tjänstgjorde som stationsförman och lokomotorförare i godstrafiken till Gunnebobruk fram till dess upphörande 1985.

Birger blev tidigt en viktig kraft i Tjustbygdens Järnvägsförening och lade ned ett stort engagemang i föreningens styrelse, trafik och bevarandet av smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik. Redan i slutet av 1940-talet skaffade Birger sig en kamera, följd av flera, som han ofta tog med sig för att dokumentera sin omgivning, både på jobbet och på fritiden. Många av hans bilder visar unika och svunna vardagsmiljöer från järnvägen, hamnen och staden Västervik.