Birger Ekelid

Birger Ekelid (1932–2003) växte upp i Västervik och började som stationskarl vid Norsholm–Västervik–Hultsfreds Järnvägar, NVHJ, 1947 och fick två år senare anställning vid Statens Järnvägar när banan förstatligades. Han kom att bli järnvägen trogen under hela hans yrkesliv bland annat som lokomotorförare i godstrafiken till Gunnebobruk fram till dess nedläggning 1985.

Birger blev tidigt en viktig kraft i Tjustbygdens Järnvägsförening och lade ned ett stort engagemang i föreningens verksamhet, ånglokstrafik och bevarandet av smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik. Redan i slutet av 1940-talet skaffade Birger en kamera som han ofta tog med sig för att dokumentera sin omgivning, både på jobbet och på fritiden. Många av hans bilder visar unika och svunna vardagsmiljöer från järnvägen, hamnen och staden Västervik.