Ånglok L19p 3149

Bild
Daterad: År 1949-1953
ID: BIEK00060

Beskrivning

Maskinbiträde Torsten Johansson i hytten på ångloket SJ L19p 3149 (f.d. HWJ 23 / NVHJ 23).

Loket tillverkades 1913 av Vagn- & Maskinfabriksaktiebolaget i Falun. Det övertogs av SJ 1949 och skrotades 1955.

Anmärkning

Text i album: "Torsten J på 3149 (15)"