Fordonet är skrotat

NVHJ 30–34 / SJ L15p 3142–3146