Fordonet är skrotat

När rockpendeln rullade och Hultsfred hade festival

Några dagar varje sommar i nästan trettio år blev Hultsfred en mötesplats för tusentals festivalbesökare. För smalspårsjärnvägen väntade en intensiv trafikvecka där festivalpendeln ut till hembygdsparken rullade nästan dygnet runt. Följ med tillbaka till festivaltiden i Hultsfred!

Text av Björn Karlsson Foto: Birger Ekelid, Björn Karlsson och Peter Heller.

Festivalbesökare vid hembygdsparken i Hultsfred i augusti 1991. Foto: Birger Ekelid

Hultsfredsfestivalen 19862012

Under nästan 30 år var Hultsfred platsen för ett flertal musikfestivaler. Den mest kända är Hultsfredsfestivalen som arrangerades första gången 1986. De två första åren marknadsfördes den som ”Rockfestival i Hultsfred” men namnet kom från 1988 att bli Hultsfredsfestivalen. Arrangör från starten var den ideella föreningen Rockparty med säte i Hultsfred.

Festivalen kom att placeras i utkanten av Hultsfred vid Hulingens strand. På platsen finns folkparken, hembygdsparken, camping och även en fotbollsplan, vars anläggningar delvis användes vid festivalerna. Festivalområdet kom därmed även att hamna i direkt anslutning till järnvägen mellan Hultsfred och Västervik. Vid starten 1986 hölls Hultsfredsfestivalen i augusti och omfattade två dagar. Antalet besökare första året var 7 500. Den första större förändringen skedde 1993 då festivalen utökades till tre dagar.

VHVJ bedrev festivaltrafiken 19871992. Foto från trafiken i augusti 1991. Foto: Birger Ekelid

1996 flyttades festivalen till juni. Besöksrekordet nåddes 2005 då festivalen hade 31 800 betalande besökare. Sista året som Rockparty arrangerade Hultsfredsfestivalen blev 2009. Då utökades festivalen till att omfatta fyra dagar och den hölls i mitten av juli. Hultsfredsfestivalen skulle även ha arrangerats 2010, då av bolaget Hultsfredsfestivalen AB med Hultsfreds kommun och Rockparty som ägare. Dålig biljettförsäljning gjorde dock att festivalen ställdes in och bolaget begärdes i konkurs.

2011 var Hultsfredsfestivalen tillbaka med tyska FKP Scorpio som arrangör. Antalet dagar hade då återgått till tre. Även 2012 arrangerade FKP Scorpio festivalen i Hultsfred men denna gång i juni. Inför Hultsfredsfestivalen 2013 meddelade FKP Scorpio att arrangemanget skulle flytta till Sigtuna norr om Stockholm. Den klassiska Hultsfredsfestivalen hade därmed gått i graven.

Festivalbesökare fyller stationsområdet i Hultsfred i augusti 1991. Foto: Birger Ekelid 

This is Hultsfred 20132016

Som en motreaktion till att Hultsfredsfestivalen flyttades till Sigtuna togs snabbt ett lokalt initiativ att arrangera en musikfestival i Hultsfred. Namnet kom att bli This is Hultsfred, delvis för att poängtera att Hultsfred inte bara var ett namn att använda sig av för att marknadsföra en stor musikfestival. Festivalen kom att arrangeras under åren 20132016. This is Hultsfred 2016 kom att bli den sista festivalen i Hultsfred efter att den och även föregående år gått med förlust.

Festivaltrafiken innebar stora resandemängder. Här ses hembygdsparken i juni 2001. Foto: Birger Ekelid

Festivaltrafiken 1987–1992

Efter att det nystartade Växjö–Hultsfred–Västerviks Järnväg AB (VHVJ) inlett sin trafik 1987 tillkom hållplatsen Hultsfreds hembygdspark. Hållplatsen kom att hamna precis intill festivalområdet. Eftersom festivalen låg ett par kilometer från både centrum och järnvägsstationen så arrangerades pendeltrafik mellan Hultsfreds station och festivalområdet. Pendeltrafiken underlättade inte bara för festivalbesökare som kommit med tåg eller buss till Hultsfred. Mataffärer och uttagsautomater för kontanter fanns enbart i centrum, liksom restauranger. Systembolaget höll däremot stängt under de första festivalerna.

De första åren räckte det med en ensam YP-rälsbuss för att uppfylla behovet men med åren kom trafiken att utöka i takt med att antalet festivalbesökare ökade. Som mest kom två tågsätt bestående av två rälsbussfordon att användas. Trafiken inleddes ett par dagar före festivalstarten och pågick sedan fram till söndag eftermiddag.

Utöver pendeltrafiken kördes även under vissa år extratåg till Virserum och Västervik efter spelningarnas slut på festivalkvällarna. En del ordinarie tåg gick även med extra vagnar. För att klara av pendeltrafiken 1992 kom en del ordinarie tåg mellan Västervik och Hultsfred att ersättas av loktåg med diesellok Tp som dragkraft.

Festivalpendel med lokomotorn RB Z4p 3 (SJ Z4p 261) passerar banvaktstugan i juni 2002. Foto: Peter Heller

Festivaltrafiken 1993–1997

Småländska Smalspåret AB (SMAB) kom att ta över festivaltrafiken 1993 efter att VHVJ gått i konkurs året innan. Under det första året så kördes inte bara pendeltrafik utan även tillresetåg från Växjö och Verkebäck. Eftersom spårkorset i Åseda var rivet vid denna tidpunkt så fick resande med tåget från Växjö kliva av strax söder om Åseda och promenera till stationen där anslutande tåg väntade. Att Verkebäck blev den nordliga slutpunkten berodde på att järnvägen mellan Jenny och Verkebäck var avstängd efter att en bro för nya E22 slopats.

Även 1994 kördes festivalpendel och det blev den enda persontrafiken som bolaget körde under året. SMAB fortsatte som trafikutövare för festivalpendeln fram till 1997. Det sista året ändrades trafikupplägget till att omfatta även Kloster, där en ny entré till festivalcampingen anlagts. Från Hultsfreds station gick pendlarna direkt till Kloster, uppehåll för trafikutbyte vid Hembygdsparken gjordes på returresan.

En festivalpendel har just ankommit Hultsfreds station i juni 2001. Dragkraft är lokomotorn RB Z4p 3 (SJ Z4p 261). Foto: Birger Ekelid

Festivaltrafiken 1998–2016

Från hösten 1997 är Tjustbygdens Järnvägsförening (TJF) den enda kvarvarande trafikutövaren på Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik. Som en följd av detta så kom föreningen från 1998 att bli ansvariga för pendeltrafiken vid Hultsfredsfestivalen. Det första året genomfördes trafiken på uppdrag av SMAB, trots att merparten av arbetet för att kunna genomföra trafiken gjordes av TJF. Trafikupplägget med Kloster behölls under 1998 men slopades därefter, bland annat eftersom det var krångligt för de resande men även sänkte trafikkapaciteten.

Från 1999 ändrades upplägget tillbaka till det tidigare med enbart två trafikplatser. För att utöka kapaciteten och minska användandet av rälsbussfordon så infördes även lokomotor och personvagnar i trafiken. Festivaltrafiken kom att utvecklas genom åren till att som mest omfatta totalt åtta dagar.

Under de år som festivalen var som störst så kördes pendeltrafik dygnet runt från torsdag morgon till söndag eftermiddag. TJF kom att fortsätta som ansvariga för pendeltrafiken fram till att musikfestivalerna i Hultsfred upphörde 2016. Undantaget blev 2010 då ingen festival arrangerades.

Ombordstigning på festivalpendeln i Hultsfred i juni 2002. Rälsbussförare Ted von Knorring tar betalt vid dörren. Foto: Peter Heller

Tågtrafik på anslutande järnvägar

Även på de anslutande normalspåriga järnvägarna innebar Hultsfredsfestivalen en stor ökning av antalet resande. Under festivalveckan var därför många tåg förstärkta med extra vagnar. Under flera år körde SJ även lokdragna extratåg för festivalbesökare från Malmö, Göteborg och Stockholm. Trots extra långa tåg så räckte inte alltid kapaciteten, särskilt inte på söndagarna som var de stora hemresedagarna. Många tåg var därför även kompletterade med bussar.

Hultsfredsfestival innebar långa tåg till och från Hultsfred. Här ses ett femvagnars motorvagnståg med Y1 1308 i spetsen i augusti 1992. Foto: Björn Karlsson

Andra musikfestivaler i Hultsfred

Gates of Metal: Under åren 20032006 anordnades hårdrockfestivalen Gates of Metal av Skrikhult Production i samarbete med Metropol. Även denna festival var placerad i och runt Folkets park i Hultsfred. De två första åren pågick festivalen endast en dag men de två sista åren utökades den till två dagar. Besökarantalet var betydligt mindre än på Hultsfredsfestivalen och hade mellan 2 500 och 3 500 besökare. Efter att festivalen gått med förlust 2006 så meddelades att man skulle ta en paus 2007 men det blev aldrig någon fortsättning. Tjustbygdens Järnvägsförening körde festivalpendel i liten skala med rälsbuss i samband med samtliga festivaler.

Sonisphere: Endagsfestivalen Sonisphere arrangerades på ett flertal platser i Europa. Första året var 2009 då den svenska upplagan genomfördes i Hultsfred den 18 juli med Metallica som huvudakt. Festivalområdet var vid Folkets park. Tjustbygdens Järnvägsförening körde rälsbusspendel.

Festivalpendel med lokomotorn SJ Z4p 264 i Hultsfred i juni 2002. Tågklarerare Bengt Nilsson har tagit hand om en sopsäck. Foto: Peter Heller