Fordonet är skrotat
Daterad: 1879

Vena

Vena har varit en knutpunkt i bygden långt innan järnvägen kom till byn. I byn ligger också en av de största landskyrkorna inom Linköpings stift.

Vena kyrkby har anor sedan medeltiden och den ursprungliga kyrkan byggdes under 1100-talet på platsen där den nuvarande står. Orten korsas av flera vägar och här bildades också en samlingsplats för marknader och annan affärsverksamhet. Ett gästgiveri fanns också här för de resande genom bygden. Omgivningarna i den bördiga dalgången har flera byar, bland annat radbyn Visböle och de närbelägna byarna Främsteby och Käreby. De låglänta mossmarkerna runt byarna har genom åren dikats ur och här bidrog även järnvägsbygget till bättre markförhållanden.

Plan över Vena station framtagen av Hultsfred–Westerviks Jernväg, den 17 februari 1879.

Det ursprungliga förslaget till järnvägens sträckning mellan Västervik och Hultsfred skulle få ett något nordligare läge från Vena kyrka, men efter ytterligare aktieteckning beslutades sträckningen förbi Vena kyrka. Här korsades landsvägarna och järnvägsstationen anlades i anslutning till byn.

Med järnvägens ankomst till Vena utvecklades också nya verksamheter. 1881 etablerades sparbanken, som fortfarande är en fristående bank tillsammans med Lönneberga och Tuna. Affärsrörelser och hantverkare etablerade sig och ett sågverk anlades nära järnvägsstationen.

Hugo Hammarskjölds ritning för stationshus i Vena, Tuna och Fårhult.

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen med byggnader och trädgård började anläggas i anslutning till järnvägsbygget mellan Västervik och Hultsfred 1878-79. Stationshuset ritades av arkitekten Hugo Hammarskjöld. Byggnaden är av den tredje storleken bland stationshusen utmed järnvägen och av samma typ som uppfördes i Fårhult och Tuna.

Rälsbuss YP 893 med tåg 3460Y i Vena, den 3 maj 1970. Fotograf: Tommy Fogelström

Stationshuset byggdes i timmer med panelade fasader. Förutom stationshuset med trädgård byggdes godsmagasin, ekonomihus, jordkällare, avträde och en lastkaj. Stationshuset revs 1973 och ersattes med en f.d. personvagn som fick utgöra väntsal och expedition för godsombudet. 1978 ersattes vagnen med ett regnskydd av modern typ. Därefter har en hållplatskur som flyttas från Södra Vi ersatt regnskyddet.

Vena station

Öppningsdatum: 16 november 1879

Stationen nedklassades till håll- och lastplats: 27 maj 1970.

Nedläggning av godstrafik (SJ): 27 maj 1978

Nedläggning av persontrafik (SJ): 20 augusti 1984

Järnvägsstationen var förenad med poststation till och med den 11 maj 1968. Den ersattes med postombudet Hultsfred POB 1 som indrogs 1972-12-01.

Frilastspår för 20 vagnar och lastkaj för 2 vagnar. Signalanläggningen bestod av T-semafor med ställbock.

Stationsföreståndare i Vena

År Namn Född Från Till
1879–1883 Karl Alfred Johansson Kindlund 1847    
1883–1903 Otto Wilhelm Fagerberg 1855 Ks Stf Falerum
1903–1911 Frans August Andersson 1854 Stf Hjorted
1912–1916 Gustaf Herman Krantz 1875 Stf Jenny Stf Ankarsrum
1916–1919 David Edvard Andersson 1884 Anställd 1916 Till Ojaby ?
1919–1922 Johan Martin Lithander-Johansson
1873 Sts Hultsfred Stf Falerum
1923–1933 Karl Fritz Andersson 1881 Kb Stf Storsjö
1934–1944 Axel Robert Forsberg 1881 Stf Höversby Pension
1944–1959 Harry Josef Vitalis Jonsson 1898 Målilla
1959–1962 Kurt Gustaf Ivan Permevik 1919 Bro
1963-1970 Harry Gruntman

Förkortningar: Stf = Stationsföreståndare, Sts = Stationsskrivare, Fkb = Förste kontorsbiträde, Fknt = Förste kontorist, Knt = Kontorist, Ftb = Förste trafikbiträde, Tb = Trafikbiträde.