Verkebäck

Bild
Daterad: maj 1976
ID: BIEK00396

Beskrivning

Lokomotorerna SJ Z4p 405 + 403 med lastade överföringsvagnar och en rälsbuss YP i Gunnebobruk. I bakgrunden motordressinen MDR127p 3420 och motortrallan MTR53p 381.