Verkebäck

Bild
Daterad: oktober 1985
ID: BIEK01966

Beskrivning

Arrangemang vid Gunnebobruk station. I bakgrunden YP 900+883.