Västervik

Bild
Daterad: 28 december 1968
ID: BIEK00109

Beskrivning

Lennart Carlsson i tjänst som tågklarerare ger avgång till godståg draget av dieselloket SJ T43 247.