Västervik

Bild
Daterad: 1979
ID: BIEK00986

Beskrivning

Banarbete vid Hallströmsgatan. Omläggning av plankorsningen.