Totebo

Bild
Daterad: 29 augusti 1978
ID: BIEK01367

Beskrivning

Persontåg mot Hultsfred bestående av rälsbussen SJ YP 888 förbigår besprutningståg draget av lokomotorerna SJ Z4p 403 + 405 i Totebo. Allan Martinsson tjänstgör som tågklarerare.