Spårbyte

Bild
Daterad: 1989
ID: BIEK02132

Beskrivning

Utläggning av ny räls inför byte i kurva på linjen.