Linköping

Bild
Daterad: maj 1967
ID: STLA00085

Beskrivning

Uppställda smalspårsvagnar i Linköping, närmast BLJ BCo 5 (fd MÖJ BCo 1000).