Stig Lagergren

Född 1948 i Örebro men flyttade redan som ettåring till Krampen där min far Börje först blev kontorist, sedan (1954) stationsmästare. Då flyttade vi till stationshuset och där grundlades järnvägsintresset. Det intresset fanns nog tidigare när jag tänker efter.

KUJ-tågen, som de kallades, var vardagsmat och uppmärksammades inte så mycket. Det var normalspåret som var mest intressant. 1960 blev det flytt till Fågelsta, också där bostad i stationshuset. Där var jag lite mer intresserad av smalspåret men jag var bara 15 år när persontrafiken lades ner och hade ingen kamera.

1968 flytt till Linköping där jag jobbade några år på speditionsfirma (en del av tiden i stationshusets övervåning). 1976 sökte jag lokförarkurs och började i Hagalund. Blev då femte generationen vid SJ, dock första på loksidan. Förarkursen började 1977 efter några månaders blandade jobb i Hagalund. Jobbade sedan som lokförare, sista åren med placering på Stockholm C. Pensionerades 2008 men var sedan timanställd till och med maj 2014. Därefter har jag äntligen tagit mig tid att scanna och redigera mina tågbilder.

Fotointresset började tyvärr lite sent, fick kamera i julklapp 1965. Sedan blev det en del svartvitt, mest tåg, fram till 1970 då jag gick över till dia. Då blev det mera blandade motiv men ganska mycket tåg. Numera är det digitalkamera som gäller men det blir väldigt lite tågfoto.

Stig Lagergren