Börje Lagergren

Börje Lagergren (1921–2005)  föddes i Örebro. Hans far arbetade på SJ Centralverkstad och farfar och farfars far var banvakter. Hans första jobb med järnvägsanknytning var som tidningsförsäljare på tåg i mitten på 1930-talet, mest på smalspåriga Norra Östergötlands Järnvägar. 1939 började han på SJ i Örebro med diverse jobb och även på kringliggande stationer.

Efter att ha gått tågklarerarkursen 1940 blev han placerad i Storträsk, norr om Jörn, på grund av den ökade trafiken under kriget. Han räddades av militärtjänst och kom därefter till Boden med tjänstgöring på Boden C, Boden S och på många olika småstationer.

1945 kom han tillbaka i Örebro igen med tjänst på tåg- och stinsexpeditionen. Efter kontoristkurs 1949 blev det flytt till Krampen där han senare blev stationsmästare. 1960 till Fågelsta som stationsmästare och 1968 till Linköping som föreståndare på biljettexpeditionen och där han var kvar till pension 1984.

Börje fotograferade mycket från tidig ungdom och började med dia redan 1952. Tyvärr blev det inte så många bilder med järnvägsanknytning

Börje Lagergren som tågklarerare i Fågelsta 1967.