Västerviks-Tidningen

Västerviks-Tidningen är en dagstidning som ges ut i Västervik. Tidningen grundades 1834 av boktryckaren Carl Olof Ekblad under namnet Westerviks Weckoblad. 1919 bytte tidningen namn till Västerviks–Tidningen och ingår i dag i NTM-koncernen.

Genom en överenskommelse med tidningens chefredaktör har Tjustbygdens Järnvägsförening fått möjlighet att publicera äldre bilder ur tidningens bildarkiv på Smalspårsarkivet.