Västervik

Bild
Daterad: 13 oktober 1966
ID: VATI00033

Beskrivning

Museitåget på Kulbacken i Västervik.