Per Niklasson

Per Niklasson är född 1956 i Stockholm. Sedan 1985 bor han i Göteborg och är verksam som arkitekt.

Järnvägsintresset väcktes tidigt, först i form av Märklin- och Fleischmannkataloger. Då familjen hade begränsat med plats byggdes modelljärnväg i N-skala som först bara fanns av fabrikatet Arnold Rapido.

Runt 1970 inköptes första utgåvan av Sveriges lok och motorvagnar, SLM/69, ett välbläddrat exemplar i vilket man kunde drömma om att se exotiska fordon som aldrig syntes på Stockholm C. 1971 infördes 50-kortet i Stockholms län vilket gjorde möjligt att utan kostnad utforska ett ganska stort järnvägsnät inkluderat t ex Roslags-, Nynäs- och Saltsjöbanorna.

Åren 1973–1976 fanns en ambition att resa på alla järnvägar i landet och om möjligt fotografera alla stationer samt alla lok och motorvagnsindivider. Det blev en hel del resor, de flesta med studeranderabatt och några med VPL10. Sommaren 1975, efter arbete som arvodist på SJ:s telefonupplysning, gjordes en längre resa med specialfribiljett. Ambitionen kom aldrig att fullföljas även om runt 80–90 procent av järnvägslinjerna kom att bli resta på.

Efter fullgjord värnplikt 1976 kom helt andra intressen, utbildningar och sysselsättningar att tränga undan järnvägen.

Ungefär trettio år senare började diabilderna att skannas och järnvägsintresset upptar sen dess alltmer av fritiden. Bilderna väcker trevliga minnen av bruna tåg, skendunk, kreosotdoft och dieselrök från rälsbussar. Detta har skapat en insikt om att det som nu är alldagligt bildar morgondagens historia och kameran har allt oftare kommit att på nytt användas för att fotografera järnvägsmiljöer.