Fordonet är skrotat

Post- och resgodsvagn SJ UDFo13p

Läs mer om fordonstypen i utställningen: ”Stålbussen från Umeå – en färgstark slitvarg”

Se alla objekt och bilder i arkivet med: UDFo13p.

För bilder på respektive fordonsindivid se bilder i fordonslistan nedan.

Lista över släpvagnar av typen UDFo13p

Littera Nr Levererad Placeringar vid SJ Slopad Skrotad Bevarad Bilder Anmärkningar
UDFo13p 1814 1953-12 Västervik 1953−65,
Växjö 1965–68.
1968 1970 † Bilder
UDFo13p 1815 1954-09 Norrköping 1954–?,
Västervik ?–1964,
Skara 1964–67,
Kalmar 1967–68.
1968 1970 †
UDFo13p 1816 1954-09 Skara 1954–58,
Norrköping 1958−62,
Linköping 1962–63,
Västervik 1963–65,
Skara 1965–67.
1967 1967 † Bilder
UDFo13p 1817 1954-12 Norrköping 1954–58,
Kalmar 1958–68.
1968 1970 † Bilder
UDFo13p 1818 1955-02 Skara 1955–59,
Kalmar 1959–60,
Växjö 1960–68.
1968 1968 † Bilder
UDFo13p
/ UDFo13t
2116 1956-11 Linköping 1956–63,
Uddevalla 1963–64,
Halmstad 1964–67.
1967 1968 † 1964-06: Ombyggd till UDFo13t, Växjö.
UDFo13p
/ UDFo13t
2116 1956-11 Linköping 1956–63,
Uddevalla 1963–64,
Halmstad 1964–67.
1967 1968 † 1964-06: Ombyggd till UDFo13t, Växjö.
UDFo13p 2117 1957-05 Skara 1957–64. 1964 1964 † 1964-05-12: Kollision, Öttum.
UDFo13p
/ UDFo13t
2118 1957-10 Skara 1957–58,
Karlshamn 1958–68.
1968 1970 † 1958-10: Ombyggd till UDFo13t, Växjö.
UDFo13p
/ UDFo13t
2119 1957-12 Kalmar 1957–58,
Karlshamn 1958−60,
Växjö 1960–65,
Karlshamn 1965–68.
1968 1970 † 1958-10: Ombyggd till UDFo13t, Växjö.

Källor: Arne Hällqvist, Svenska rälsbussar.

Persontåg 2126Y på Kalmar C den 10 augusti 1966 bestående av SJ YBo5p 803 + UBFo4yp 2128. Till vänster post- och resgodsvagnen SJ UDFo13p 1817. Foto: Tommy Fogelström

Post- och resgodssläpvagn SJ UDFo13p

SJ UDFo13p 1818 i Hultsfred. Foto: Bengt Hultin

Ritning över UDFo13p. Källa: Järnvägsmuseet.

Bilder:Länk.

Fakta SJ UDFo13p
Byggt antal: 9 st.
Bevarat antal: Ingen.
Byggår: 1953–1957.
Tillverkare: Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad, Umeå.
Nummerserie: 1814–1818, 2116–2119.
Längd: 16,6 m.
Bredd: 2,6 m.
Tjänstevikt: 10,9 ton.
Lastytor: Post: 13 m2, 3 ton, Gods: 22 m2, 3 ton.
Sth: 85 km/h.
Bilder: Länk