Fordonet finns bevarat

Sitt- och resgodsvagn SJ UBFo4yp / UBFYP

Läs mer om fordonstypen i utställningen: ”Stålbussen från Umeå – en färgstark slitvarg”

Se alla objekt och bilder i arkivet med: UBFo4yp / UBFYP.

För bilder på respektive fordonsindivid se bilder i fordonslistan nedan.

Lista över släpvagnar av typen UBFo4yp

Littera Nr Levererad Placeringar­ vid SJ Slopad Skrotad Bevarad Bilder Anmärkningar
UBFo4yp / UBFYP 2125 1957-09 Kalmar 1957–59,
Växjö 1959–83.
1983 SkLJ Bilder 1983: Såld till SkLJ.
UBFo4yp / UBFYP 2126 1957-10 Kalmar 1957–68,
Växjö 1968–70.
1970 1974 †
UBFo4yp / UBFYP 2127 1957-11 Kalmar 1957–68,
Växjö 1968–70.
1970 1974 † Bilder
UBFo4yp / UBFYP 2128 1957-12 Kalmar 1957–68,
Växjö 1968–83.
1983 TJF Bilder 1983: Såld till WFJ.
2001: Såld till TJF.
UBFo4yp 2129 1957-12 Kalmar 1957–64. 1964 1964 † 1964-10-27: Kollision, Blomstermåla.
UBFo4yp / UBFYP 2130 1957-12 Kalmar 1957–70. 1970 1972 †

Förkortningar: SkLJ=Skara Lundsbrunns Järnvägar, TJF=Tjustbygdens Järnvägsförening, WFJ=Wadstena–Fogelsta Järnväg Källor: Arne Hällqvist, Svenska rälsbussar.

Släpvagnen UBFo4yp är försedd med ett större resgodsutrymme och har färre sittplatser än UBFo3yp. Här ses UBFo4yp-vagnarna 2125 och 2128 på bangården i Växjö den 4 maj 1978. Foto: Lennart Malmsten

Sitt- och resgodssläpvagn
SJ UBFo4yp / UBFYP

SJ UBFYP 2125+2128 i Växjö. Foto: Anders Carlsson

Ritning över UBFo4yp. Källa: Järnvägsmuseet.

Fakta SJ UBFo4yp / UBFYP
Byggt antal: 6 st
Bevarat antal: 2 st
Byggår: 1957
Tillverkare: Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad, Umeå.
Nummerserie: 2125–2130.
Längd: 16,6 m.
Bredd: 2,6 m.
Tjänstevikt: 10,6 ton.
Sittplatser: 32 st.
Godsyta: 12 m2, 2 ton.
Sth: 85 km/h.
Bilder: Länk