Fordonet är skrotat

Valstad

Valstad, beläget vid egendomen med samma namn, och kanske mera känt som behandlingshem för ungdomar under senare tid. I närheten av järnvägen finns den gamla kvarnen väl bevarad.

Valstad gård är säteri med gamla anor och ägare som tillhört adeln. Huvudbyggnaden, som är uppförd under 1700-talet och ombyggd på 1870-talet, ligger vackert belägen norr om sjön Maren och Granhultaån. Från senare delen av 1900-talet har Valstad varit behandlingshem för ungdomar med drogproblem och har under de sista åren fungerat som flyktingboende.

Plan över Valstad hållplats framtagen av Hultsfred–Westerviks Jernväg, den 9 oktober 1878.

Vid ån anlades Valstads kvarn och såg, där det är bra fallhöjd och vattenflöde mellan sjöarna. Kvarnbyggnaderna, där den ena är från 1700-talet var ursprungligen benstamp och den andra från 1867, är bevarade och numera museum. Sågverket är dock rivet.

Ritning till banvaktstuga vid Valstad av Hugo Hammarskjöld 1877.

Anhaltstationen (håll- och lastplats)

När järnvägen anlades fick den en sträckning över Valstad ägor för att övervinna de svåra stigningarna från Verkebäck mot Ankarsrum. Vid korsningen med landsvägen mot Valstad gård uppfördes en banvaktsstuga och en så kallad anhaltstation med sidospår. Något egentligt stationshus byggdes inte här, men banvaktsstugan försågs med skylt med anhaltens namn.

Valstad hållplats med väntkur och påstigningssignal, 1978. Fotograf: Sven Lindahl

Valstad anhaltstation

Öppningsdatum: 16 november 1879.

Anhaltstationen nedklassades till håll- och lastplats: ca 1920. I samband med att godstrafiken och sidospåret revs ca 1930 blev Valstad enbart hållplats.

Nedläggning av persontrafik (SJ): 20 augusti 1984

Frilastspår för 12 vagnar och lastkaj för 2 vagnar.

Stationsföreståndare i Valstad

År Namn Född Från Till
–1881 Jöns Nilsson 1850 Stf Yxern
1882–1903 Carl Johan Larsson 1849 Stf Totebo

Förkortningar: Stf=Stationsföreståndare