Fordonet är skrotat

Väderum

Väderums station belägen i en skogrik trakt söder om sjön Möckeln, men flera kilometer från gården med samma namn. De närmaste gårdarna vid stationen heter Bostorp och Holfredstorp. Kanske kunde dessa namn förväxlas med andra orter?

Det ursprungliga förslaget på järnvägens sträckning i det här området var att den skulle gå norr och väster om sjön Möckeln. Efter begäran och aktieteckning från ortsborna beslutades att banan skulle gå i ett östligare läge och söder om sjön och vidare mot Vena. Den då planerade stationen vid Holfredstorp ändrades till att byggas vid Bostorp. Namnet på stationen kom att bli Väderum, vilket kan tyckas märkligt, då Väderums gård ligger flera kilometer från stationen. Dock vet vi att ägarna till Väderums gård hade goda kontakter med järnvägsbolaget och det torde ha påverkat namngivningen av stationen.

Plan över Väderum station framtagen av Hultsfred–Westerviks Jernväg, den 17 februari 1879.

Något egentligt samhälle har inte uppkommit vid järnvägsstationen, utan de kringliggande gårdarna fick en samlingspunkt där det etablerades affärsrörelse och några mindre verksamheter. Järnvägen går här genom en skogrik trakt och det kom att bli främst utlastning av timmer och trävaror vid Väderums station.

Ritning för stationshusen i Hjorted, Yxern och Väderum.

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen med byggnader och trädgård började anläggas i anslutning till järnvägsbygget mellan Västervik och Hultsfred 1877-79. Stationsbyggnaden uppfördes som den näst minsta storleken av husen utmed järnvägen och av samma typ som i Hjorted och Yxern.

Stationshuset i Väderum den 30 mars 1968. Fotograf: Tommy Fogelström

Stationshuset byggdes i timmer med panelade fasader. Förutom stationshuset med trädgård byggdes godsmagasin, ekonomihus, jordkällare och avträde. Bangården försågs från början med två spår, vilken senare förlängdes. 1956 degraderades Väderum att bara vara hållplats och det kvarvarande sidospåret försvann. När posten drogs in 1968 och stationen avbemannades sålde SJ byggnaderna till en f d järnvägare med koppling till stationen.

Rälsbusståg vid Väderum den 11 augusti 1984. Fotograf: Björn Malmer

Väderum station

Öppningsdatum: 16 november 1879.

Nedläggning av persontrafik (SJ): 20 augusti 1984.

Stationen nedklassades till håll- och lastplats 1930 och till enbart hållplats 1956.

Nedläggning av godstrafik (SJ): 1969.

Järnvägsstationen var förenad med poststation fram till 1968.

Frilastspår för 10 vagnar. Signalanläggningen bestod ursprungligen av semafor med ställbock.

Stationsföreståndare i Väderum

År Namn Född Från Till
1879–1910 Rasmus Andersson
1841 Schaktmästare HWJ byggnad 187x Avliden
1910–1915 Alfred Albin Sund
1878 Stfm Slättfall 1906 Stf Forsaström 1915
1917–1922 Gustaf Harald Petersson
1881 Stk 1900 Stf Hjorted 1922
1922–1933 Johan Erik Sjöman
1873 Stf Yxern 1911
1933–1948 Frida Marietta Desideria Sjöman
1879
1948–1958 Brita Ingeborg Larsson
1918 Anställd 1948

Förkortningar: Stf = Stationsföreståndare, Stfm = Stationsförman, Stk = Stationskarl.