Fordonet är skrotat

Storsjö

Byn Storsjö växte fram tack vare järnvägen och läget vid sjön. Här kom järnvägsbolaget NVHJ även driva båttrafik till Eds bruk.

Storsjö samhälle uppstod genom järnvägens anslutning till Storsjön. Kravet på anslutningen ställdes av ägarna till Eds bruk, som såg transportmöjligheten med båt över sjön och omlastning till järnväg.

I de ursprungliga järnvägsplanerna skulle anslutningen ske med en två och en halv kilometers bibana från huvudlinjen. Man kom dock fram till att låta huvudlinjen passera vid sjön istället för att hålla ett lok och personal för trafikering av bibanan. Stationen anlades på ägorna till gården Hula.

Storsjö station omkring år 1900. Samling: Järnvägsmuseet

Ett mindre samhälle uppstod efterhand. Vid järnvägsstationen etablerades ett mejeri och en lanthandel. 1927 flyttade David Johansson en byggnad till Storsjö och startade snickerifabrik. I slutet på 1930-talet öppnade Bröderna Lindberg en mekanisk verkstad som flyttat sin verksamhet från Överum.

Personal vid stationen i Storsjö på 1940-talet. Samling: Per-Olov Brännlund

Båttrafiken mellan Storsjö och Edsbruk ombesörjdes ursprungligen av ångbåten ”Virgo”, som ägdes av Eds bruk. I samband med att pappersmassefabriken startade 1890 övertog Eds Cellulosafabrik AB ett fartyg som hette ”Eda”, som hade funnits i Storsjön sedan tidigare.

1916 anskaffade järnvägsbolaget motorfartyget ”Kurir” och blev därmed huvudman för såväl passagerare som post och styckegods mellan järnvägsstationen i Storsjö och Edsbruk.

Karl-Evert Sääf i tjänst som tågklarerare i Storsjö 1962. Foto: Nils-Eric Sääf

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen med sina byggnader började anläggas i anslutning till järnvägsbygget 1878–1879. Byggnaden var av den minsta storleken av stationshusen utmed järnvägen och av samma typ som i Nelhammar och Bersbo.

Hållplatskur och f.d. stationshuset i Storsjö den 2 mars 1975. Foto: Per-Olov Brännlund

Stationshuset byggdes timmer och fick senare panelade fasader. Förutom stationshuset med trädgård byggdes godsmagasin, ekonomihus, jordkällare, avträde och en lastkaj. Ett vattentorn med vattenkastare för loken uppfördes i norra änden av bangården

Stationshuset revs våren 1977. En enkel hållplatskur ersatte väntsalen.

Storsjö station

Avstånd: 71,7 km från Norsholm.

Signatur: Ss (NVHJ) / Soö (SJ)

Öppningsdatum: 9 augusti 1879.

Stationen nedklassades till hållplats: 31 maj 1964.

Nedläggning av persontrafiken: 15 juni 2003.

Järnvägsstationen var förenad med poststation fram till 31 juli 1964.
III klass. Frilastspår för 9 vagnar och lastkaj för 2 vagnar. Vattenkastare för lok. Fotogenbelysning inomhus och luxbelysning på bangården.

Källa: Sveriges järnvägar 1921.

Stationsföreståndare i Storsjö

År Namn Född Från Till
1879–1880 Johan Olsson 1853 WÅB byggnad 1877 Stm Lakvik 1880
1880–1926 Johan Albin Björkman 1855 Stk Storsjö 1879 Pension
1926–1933 Gustaf Harald Pettersson 1881 Stf Hjorted 1922 Stf Falerum 1933
1933–1941 Karl Fritz Andersson 1881 Stf Vena 1923
1942–1947 Adolf Herman Hall 1885 Fknt
1947–1954 Axel Konrad Andersson 1895 Stf Almvik 1942 X Glimåkra 1954
1954–1958 Karl Per Folke Dahlbeck 1923 X Stånga Knt Horred 1958
1958–1961 Sven Erik Hellgren 1923 Knt Horred Tf stm Hjortkvarn
1961–1966 Karl-Evert Sääf 1920 Ftb Åtvidaberg Ftb Nelhammar

Förkortningar: Ftb=Förste trafikbiträde, Fknt=Förste kontorist, Knt=Kontorist, Stf=Stationsföreståndare, Stm=Stationsmästare, Stk=Stationskarl, WÅB=Westervik–Åtvidaberg–Bersbo järnväg.