Fordonet är skrotat

Jenny

Jenny, ortsnamnet som är identiskt med kvinnonamnet, är i dag ett villasamhälle vid infarten till Västervik. Jenny var ursprungligen en gård i den gamla kulturbygden med många tydliga fornminnen.

Jenny bestod ursprungligen av gården med samma namn. Gården ligger i en gammal kulturbygd med ett stort antal fasta fornminnen. Här finns gravfält och rösen från bronsåldern, skeppssättningar och andra stensättningar samt jordkullar från järnåldern.

Efter järnvägens tillkomst påbörjades villabebyggelsen strax ovanför stationen. Bebyggelsen utvecklades till ett eget samhälle nära Västervik. Fram till 1990 räknades Jenny som egen tätort, men efter Västerviks expansion ingår Jenny som en stadsdel i Västervik.

Ritning för stationshus i Jenny framtagen av Hultsfred–Westerviks Jernväg.

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen med byggnader och trädgård anlades i samband med järnvägsbygget mellan Jenny och Hultsfred 18781879. Stationshuset ritades av arkitekten Hugo Hammarskjöld och byggmästare var A.F. Krantz, som anlitades för byggnationen av flera av stationshusen utmed linjen. Byggnaden är nummer två i storlek av stationshusen utmed järnvägen och av samma typ som i Verkebäck.

Plan över Jenny station, daterad den 9 oktober 1878.

Jenny blev förgreningsstation för banorna mot Hultsfred och Åtvidaberg. Byggnader och bangård uppfördes av HultsfredWesterviks Järnvägsaktiebolag och WestervikÅtvidabergBersbo Järnvägsaktiebolag byggde den genomgående linjen mot Västervik.

Infartsväxeln från treskensspåret, den 7 maj 1967. Fotograf: Tommy Fogelström

Stationshuset byggdes av tegel med kalkputsade fasader. Förutom stationshuset  uppfördes godsmagasin, ekonomihus, avträde och jordkällare. Senare byggdes även vattentorn med vattenkastare, då det var svårt att få lämpligt vatten till ångloken i Västervik. Vattnet togs från den näraliggande sjön Kvännaren.

Stationshuset i Jenny, den 3 juni 1978. Fotograf: Bertil Ericsson 

I början av 1940-talet var behovet av tjänstebostäder stort och ytterligare en lägenhet inrättades i stationshusets nedre botten. Expeditionslokalen flyttades och den genomgående väntsalen minskades. Sedan SJ övertagit Västerviksbanorna skedde moderniseringar i stationshus och andra byggnader. 1956 byggdes väntsalen och expeditionen om och lägenheterna moderniserades.

Jenny station

Öppningsdatum: 16 november 1879.

Nedläggning av persontrafik (SJ): 20 augusti 1984. Från 31 maj 1964 upphörde persontågen mot Åtvidaberg att stanna i Jenny

Nedläggning av godstrafiken (SJ): 31 maj 1964.

Järnvägsstationen var förenad med poststation till och med 30 april 1961.

Frilastspår för 4 vagnar, lastkaj och vattenkastare. Signalanläggningen bestod ursprungligen av T-semafor med trämast och senare av infartssemaforer med järnmast, manövrerade från signalställbock. 1955 installerades centralapparat som ställverk och semaforerna ersattes av ljussignaler.

Vid breddningen av järnvägen mellan Åtvidaberg och Västervik till normalspår 1964 blev sträckan JennyVästervik försedd med s.k. treskensspår. Detta möjliggör trafik med både normal- och smalspåriga tåg.

Stationsföreståndare i Jenny

År Namn Född Från Till
18791884 Johan Fredrik Borg-Acrell 1827 HWJ byggnad
18861905 Carl Wilhelm Andersson 1855
19051912 Gustaf Herman Krantz 1875 Sts Verkebäck Stf Vena
19121922 David Conrad Larsson 1878 Stf Spångenäs Stf Överum
19221936 Alfred Albin Sund 1878 Stf Forsaström
19421946 Carl Uno Ahlström 1892  Fkb Västervik Stf Falerum
19461955 Carl Filip Carlsson 1892

Förkortningar: Stf = Stationsföreståndare, Sts = Stationsskrivare, Fkb = Förste kontorsbiträde