Fordonet är skrotat

Höversby

I Höversby fanns förr både sågverk och hamnspår för virkestransporterna på sjön Hövern. Stationshuset finns i dag kvar i bevarat skick som privatbostad.

Höversby bestod ursprungligen av gården med samma namn. Gården är omnämnd med namn sedan medeltiden. Namnet anknyter till den närbelägna sjön Hövern. De ganska glesbebygda omgivningarna beror på markinnehavet tillhör några större gods.

Vykort med Höversby station och stins Wallin år 1910. Samling: Järnvägsmuseet

Järnvägen kom att ansluta till sjön Hövern med ett sidospår till hamnen som anlades av järnvägsbolaget. En kanal drogs också mellan Hövern och Lången vid St. Kinäs för att utvidga upptagningsområdet ytterligare. Sjöarna har en sammanlagd yta på 7,6 kvadratkilometer och ångbåtstrafiken i anslutning till hamnen i Höversby upphörde under 1950-talet.

Det var främst virke som transporterades på sjöarna och vid hamnen i Höversby anlades ett sågverk. Någon industri i övrigt etablerades inte runt järnvägen.

Vy över järnvägen och sågverket i Höversby år 1959. Foto: Arkiv Digital

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen med sina byggnader började anläggas i anslutning till järnvägsbygget 1877–1878. Byggnaden var av samma typ som övriga stationshus mellan Norsholm och Bersbo.

Vy över den rivna bangården i Höversby i april 1966. Foto: Tomas Werner

Stationshuset byggdes timmer och fick senare panelade fasader. Förutom stationshuset med trädgård byggdes godsmagasin, ekonomihus, jordkällare, avträde.

Stationshuset är bevarat och numera privatbostad.

Höversby station

Avstånd: 16,9 km från Norsholm.

Signatur: Hv (NVHJ) / Hvy (SJ).

Öppningsdatum: 20 november 1878.

Stationen nedklassades till håll- och lastplats: 1939.

Nedläggning av gods- och persontrafik: 27 september 1964.

Järnvägsstationen var förenad med poststation fram till: 30 september 1957.

II klass. Frilastspår för 6 vagnar och lastkaj för 2 vagnar. Sidospår till hamnen. 3 lastbryggor, Hamnens djup 1,5 m och kajlängd 30. Hamnspår för lastning och lossning av 28 vagnar. Hamnkran med 2 tons lyftkraft. Fotogenbelysning inomhus och på bangården.

Källa: Sveriges järnvägar 1921

Stationsföreståndare i Höversby

År Namn Född Från Till
1878–1911 Johannes Wallin 1842 Pension 1911
1911–1920 Johan Hjalmar Wallberg 1879 Stk 1906 Stf Björsäter 1920
1920–1927 Carl Gustaf Carlsson 1879 Fbk 1918 Stf Nelhammar 1927
1927–1934 Axel Robert Forsberg 1881 Stfm Blägda 1923 Stfm Vena 1934
1934–1937 Signe Elisabet Frid 1897 Plv Halleby 1926
1937–1943 Anna-Greta Ekström 1916 Avliden 1943
1943–1956 Ingrid Elisabet (Inga-Lisa) Jansson 1920 Anställd 1947-12-07 Apeb 1956
1956–1957 Jenny Katarina Jansson 1898 Avliden 1957
1957–1957 Regina (Ina) Maria Gustafsson 1916 Avsked 1957

Förkortningar: Apeb=Avsked på egen begäran, Plv=Platsvakt, Stf=Stationsföreståndare, Stfm=Stationsförman, Stm=Stationsmästare.